Revize vnitřních technologických prostor s využitím dronu ELIOS Flyability

Bezpilotní letadlo (dron) může být výhodným nástrojem pro provedení revize, kontroly, inspekce vnitřních prostor různých technologií. Příkladem může být realizace prohlídky vnitřních prostor kotle tepelné elektrárny Tušimice 2. Stávající postupy revize hnědouhelného kotle s úctyhodnou výškou v desítkách metrů, znamenají stavbu vnitřního lešení, které se do prostor kotle dostávají velmi obtížně poměrně malým servisním vstupem.…

Revize mostů pomocí dronů a ponorky

Kombinujeme pozemní techniku, leteckou, podvodní. Dron letí až ke kontrolovanému místu (absorbuje nárazy do rychlosti 25 km/hod). Máme aplikaci, která umožňuje měřit z fotek šířku a délku prasklin. U revize mostní konstrukce poskytujeme objednateli součinnost při pořízení potřebné fotodokumentace. Zpravidla revizní technik, nebo odpovědná osoba objednatele určuje místa která chce dokumentovat. Prvotní, základní průzkum realizujeme ze země. Využíváme…

Detekce kůrovce

Spolupracujeme s Českou zemědělskou univerzitou, Jihočeskou univerzitou, Správou Veřejného Statku města Plzně a Lesy ČR na detekci kůrovce. Provádíme sérii letů s optickou, multispektrální a termální kamerou v definovaném časovém rozmezí. Nad získanými daty se pak ověří schopnost detekovat kůrovce ještě v larvárním stádiu.

Testování požárních čidel

  Pracujeme na vývoji dronu pro testování požárních čidel. Prototyp nese zkušební plyn, který je vypouštěn speciálním kuželem, na palubě pak disponuje technikou pro přiblížení a udržení na místě. Prototyp bezpilotního letadla, které umožňuje textovat požární čidla. Stroj je vybaven kuželem, který přivádí k testovanému čidlu detekční plyn. Palubní elektronika pak pomáhá pilotovi s přiblížením a…

Autonomní rover

Ve spolupráci s ŽČU vyvíjíme prototyp autonomní průzkumného vozítka. Je vybavené optickými kamerami, termo kamerou a lidarem. Pracujeme na autonomním pohybu. Autonomní průzkumní, vzníká ve spolupráci s ZČU. Jde o testovací prototyp postavený na platformě RC modelu za účelem testování a demonstrace funkčnosti autonomního průzkumu uvnitř budov. Platforma je vybavena optickými kamerami které poskytují operátorovi přehled…

Měření spár

Při realizaci inspekcí mostních konstrukcí jsme vyvinuli SW aplikaci, která nad námi dodanými fotografiemi umožňuje měřit velikosti spár, trhlin s přesností větší 1%.

Streaming

Velmi často potřebujeme přenést obraz z letícího dronu do míst, která jsou velmi vzdálená od pilotního týmu a stroje. Vytvořili jsme ucelené řešení pro online streaming ve FHD s minimální latencí. Stále pracujeme na zdokonalování naší podpory pro IZS a nedílná součást je i online stream z dronu. V současné době jsme schopni streamovat obraz z…

Inspekční ponorka

K zjištění stavu kontsrukcí, technologí, zařízení pod vodní hladinou slouží naše ponorka. Stroj je schopen ponoru do hloubky 100m. Disponuje výkonným osvětlením, FHD kamerou a pozemní řídící stanicí. Vektorový pohon zajišťuje 6 výkonných (zaplavených) motorů. Ponorka využívá řídící jednotku Pixhawk.