Mostní konstrukce

Letecké inspekce mostů efektivněji (s nižší časovou a finanční náročností), bezpečněji (bez omezení provozu, bez ohrožení zdraví osob provádějící revize). Součástí kontroly mostu je i podvodní revize pomocí ponorky.

Výrobní a skladovací haly

Revize konstrukčních prvků výrobních a skladovacích hal s využitím antikolizního dronu ELIOS. Dronem nahradíme vysokozdvižnou techniku, lezeckou techniku, eliminujeme odstávky provozu.

Technologické jednotky

Kontroly kotlů, zásobníků, nádrží, kolektorů, kanálů, podzemí. Létáme v místech, kde se očekává kolize s kontrolovaným předmětem, kde jsou špatné světelné podmínky, kde je omezený přístup.

Ortofoto a 3D modely

Digitální modely terénu, objektů vytvářených pomocí fotografií s vysokým rozlišením, či lidarem. Pracujeme s vysokou přesností GPS (DRT-K), získaná data zpracováváme v aplikaci Pix4D, nebo RealityCapture.

Termovize

V rámci letecké termovize provedeme vizuální kontrolu zájmového objektu či území, pořídíme plně radiometrické snímky, které můžeme dále zpracovat do 2D, 3D modelů pro následné využití zákazníkem.

IZS a krizové řízení

Jako součást města Plzně úzce spolupracujeme s HZS, PČR, IZS, krizovým řízením města/kraje. V této oblasti jsme realizovali ověření různých scénářů, které využívají bezpilotní letecké prostředky, nebo streaming.