ŘSD M600 (1 of 10)

Mostní konstrukce

letecké inspekce mostů efektivněji (s nižší časovou a finanční náročností), bezpečněji (bez omezení provozu, bez ohrožení zdraví osob provádějící revize). Součástí kontroly mostu je i podvodní revize pomocí ponorky.

ELIOS_Pilsner urquell

Výrobní a skladovací haly

Revize konstrukčních prvků výrobních a skladovacích hal s využitím antikolizního dronu ELIOS. Dronem nahradíme vysokozdvižnou techniku, lezeckou techniku, eliminujeme odstávky provozu.

Kotel Tušimice_Elios (27 of 31)

Technologické jednotky

Kontroly kotlů, zásobníků, nádrží, kolektorů, kanálů, podzemí. Létáme v místech, kde se očekává kolize s kontrolovaným předmětem, kde jsou špatné světelné podmínky, kde je omezený přístup.

DMT

DTM a 3D modely

Digitální modely terénu, objektů vytvářených pomocí fotografií s vysokým rozlišením, či lidarem. Pracujeme s vysokou přesností GPS (DRT-K), získaná data zpracováváme v aplikaci Pix4D, nebo RealityCapture.

M210 - termovize

Termovize

V rámci letecké termovize provedeme vizuální kontrolu zájmového objektu či území, pořídíme plně radiometrické snímky, které můžeme dále zpracovat do 2D, 3D modelů pro následné využití zákazníkem.

izs

IZS a krizové řízení

Jako součást města Plzně velmi těsně spolupracujeme s Integrovaným záchranným systémem (zejména HZS, PČR) a složkami krizového řízení města, Plzeňského kraje a měst v plzeňském kraji.

 

Stáhněte si náše prospekty:

Jsme členy Aliance pro bezpilotní letecký průmysl a Asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel.

Jsme obchodními partnery společnosti Flyability pro UAV ELIOS a Flying-Cam pro SARAH 4.0 a DISCOVERY